Yatırım Fonlarına yatırım yapmak istiyor, ancak size en uygun yatırım fonunu belirlemekte zorluk mu çekiyorsunuz?

Yapı Kredi Akıllı Fon Paketleri ile risk ve getiri beklentilerinize uygun fon dağılımınızı belirleyebilir, yatırımlarınızı size en uygun fon paketine yönlendirebilirsiniz.

Akıllı Fon Paketleri, her biri değişik oranda Yapı Kredi fonları içeren, 3 farklı risk seviyesi ve getiri potansiyeline sahip Fon Paketi’nden oluşan bir yatırım ürünüdür.

AKILLI FON PAKETLERİAKILLI FON PAKETLERİ
  • Paket 1: Düşük risk tercihine sahip, yatırımlarını orta vadeli hazine bonosu veya tahvil-bono fonlarında değerlendiren, aktif yönetimle getiri hedefleyen yatırımcılar için uygundur.
  • Paket 2: Orta ve uzun vadeli tahvil/bonolara veya tahvil-bono fonlarına yatırım yapan, uygun piyasa koşullarında hisse senedi piyasalarındaki getirilerden de faydalanmak isteyen, orta ve uzun vadede alternatif yatırım araçlarının üzerinde bir getiri hedefleyen yatırımcılar için uygundur.
  • Paket 3: Hisse senedi piyasasındaki getiri fırsatlarından faydalanmak isteyen, risk almaktan kaçınmayan ve uzun vadede yüksek getiri hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

Uygulanan Risk Profil anketi ile risk-getiri beklentiniz ölçülür ve profilinize uygun Akıllı Fon Paketi belirlenir.

Yapı Kredi Portföy tarafından paketlerde piyasa şartlarına ve paket özelliklerine göre fon dağılım güncellemesi yapılmakta ve bu sayede aktif bir yönetim yapısı izlenmektedir.

Yatırım yaptığınız pakette, dağılım güncellemesi yapılması durumunda, güncellemeler şubeniz aracılığıyla size bildirilecek, sizin tarafınızdan uygun görülmesi durumunda talimatınız ile paketiniz için uygulanacaktır.

Akıllı Fon Paketleri’nin performansı, her bir paketin fon dağılımı güncellemelerinin Yapı Kredi Portföy tarafından önerilen günde yapıldığı varsayılarak hesaplanacaktır. Dağılım güncellemelerinin önerilen günde yapılamaması durumunda ilgili paketin performansı ilan edilecek Paket performansından farklı olabilir.

Akıllı Fon Paketleri’nin Avantajları

  • Farklı risk ve getiri beklentilerine paralel olarak uygun pakete yatırım yapılabilmesi,
  • Değişen piyasa koşullarına göre aktif fon yönetimi ile fon dağılım güncelleme imkanı ve bu sayede artan getiri potansiyeli,
  • Birden fazla yatırım fonuna yatırım yaparak portföy çeşitlendirirken aynı zamanda riskin de dağıtılması.

Alım - Satım Esasları:

  • Minimum yatırım tutarı 10.000 TL’dir.
  • Yapı Kredi Şubeleri aracılığı ile 09.00 – 13.30 saatleri arasında alım emri verilir.
  • Alım ve bozum emirlerinde her yatırım fonu kendi valöründe gerçekleşir.
  • Yatırım Fonları bozulmadan Akıllı Fon Paketi’nden çıkılmak istenirse, paket kapsamındaki tüm fonlar yatırımcının serbest fon portföyüne aktarılır.